رهن و اجاره، خرید و فروش مغازه در ارومیه

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه در مجتمع فلزکاران

مغازه برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان