خرید و فروش انواع ملک در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش کارخانه مواد غذایی

انبار و کارخانه برای فروش

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفتر کار

دفتر کار برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی نوساز سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ویلای روستایی

ویلا برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ انگور

خانه مسکونی برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوبلکس دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۶۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی