خرید و فروش آپارتمان در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۷۰ متر مربع

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۰۷ متر مربع

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی