خرید و فروش انبار و کارخانه در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش کارخانه مواد غذایی

انبار و کارخانه برای فروش

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی