خرید و فروش خانه مسکونی در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی نوساز سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ انگور

خانه مسکونی برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوبلکس دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دو کله

خانه مسکونی برای فروش

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان مسکونی 4 خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی 5 خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی