خرید و فروش زمین کشاورزی در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش باغ سیب

زمین کشاورزی برای فروش

۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش باغ سیب و میوه های تابستانی

زمین کشاورزی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی