خرید و فروش مجتمع مسکونی در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش ساختمان شاکر چهارطبقه

مجتمع مسکونی برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه

مجتمع مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی