خرید و فروش مجتمع مسکونی در ارومیه

فروش ساختمان شاکر چهارطبقه

مجتمع مسکونی برای فروش

۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش یا معاوضه

مجتمع مسکونی برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان