خرید و فروش مسافرخانه در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش مغازه چاپ و تکثیر

مغازه برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۷۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارخانه مواد غذایی

انبار و کارخانه برای فروش

۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی