خرید و فروش مغازه در ارومیه

فروش مغازه در مجتمع فلزکاران

مغازه برای فروش

۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان