خرید و فروش خانه شهری در ارومیه

فروش زمین مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه شهری برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی دو کله

خانه شهری برای فروش

۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان مسکونی 4 خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی 5 خوابه

خانه شهری برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان