رهن و اجاره خانه شهری در ارومیه

رهن و اجاره منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای اجاره

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره خانه مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای اجاره

۸۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره خانه مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای اجاره

۵۵۰.۰۰۰ تومان

اجاره منزل مسکونی

خانه شهری برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان