رهن و اجاره آپارتمان در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۸۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۵ متر مربع

۷۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۵ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۲۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی