رهن و اجاره خانه مسکونی در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۲۳۰ متر مربع

۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی