رهن و اجاره مسافرخانه در ارومیه

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۸۰ متر مربع

رهن کامل

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۴۵ متر مربع

۷۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۵ متر مربع

۹۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی