رهن و اجاره مغازه در ارومیه

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان