خرید و فروش انواع ملک در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۱۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش منزل مسکونی دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۲۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۰۱

فروش منزل مسکونی سه طبقه و یک باب مغازه

آپارتمان برای فروش

۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۰۱

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۱۰۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه همکف

آپارتمان برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۰

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی