خرید و فروش دفتر کار در یزد

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه با وام مسکن

خانه مسکونی برای فروش

۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل دو طبقه دو خواب

خانه مسکونی برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان