خرید و فروش زمین کشاورزی در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۴۱۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۳۱۱

فروش منزل مسکونی سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

فروش منزل مسکونی دوبلکس

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۱۱

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی