خرید و فروش مجتمع مسکونی در یزد

فروش منزل چهار طبقه با سند شش دانگ و پروانه ساختمان

مجتمع مسکونی برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان