خرید و فروش مغازه در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۱۵۰ متر مربع

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی