خرید و فروش ویلا در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۱۱

ویلا
برای فروش

۴۲۸ متر مربع

۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی