خرید و فروش ملک در یزد

فروش منزل دو طبقه دو خواب

خانه شهری برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دوبلکس سه خوابه بسیار شیک

ویلا برای فروش

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل چهار طبقه با سند شش دانگ و پروانه ساختمان

مجتمع مسکونی برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان صفر مهتاب پزشکان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل 3 طبقه سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل 3 طبقه دو خوابه نوساز

خانه شهری برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش 230متر زمین، سه طبقه

خانه شهری برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان