خرید و فروش خانه شهری در یزد

فروش منزل دو طبقه دو خواب

خانه شهری برای فروش

۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل 3 طبقه سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل 3 طبقه دو خوابه نوساز

خانه شهری برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش 230متر زمین، سه طبقه

خانه شهری برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه مسکونی سه طبقه سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

خانه شهری برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان