رهن و اجاره آپارتمان در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ
۲۱۱

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

آپارتمان
برای اجاره

۱۵۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی