رهن و اجاره دفتر کار در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی