رهن و اجاره مغازه در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۶۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی