رهن و اجاره هتل در یزد

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

۲۰۱

رهن و اجاره دفترکار

دفتر کار برای اجاره

۶۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

رهن و اجاره منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره مغازه

مغازه برای اجاره

۶۵۰.۰۰۰ تومان
۴۰۱

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای اجاره

۵۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
۲۰۱

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۷۰۰.۰۰۰ تومان
۴+۱۱

رهن و اجاره ملک سه طبقه اداری.خوابگاه.اموزشی

خانه مسکونی برای اجاره

۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره واحدمسکونی زیرزمین تک خوابه

خانه مسکونی برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای اجاره

۵۵۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی