خرید و فروش انبار و کارخانه در زنجان

فروش کارخانه قند صنعتی

انبار و کارخانه برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان