خرید و فروش انبار و کارخانه در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش کارخانه قند صنعتی

انبار و کارخانه برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی