خرید و فروش خانه مسکونی در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان ویلایی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه تجاری مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه همراه با یک باب مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه کلنگی چهار خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان سه طبقه دو واحد مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فرش منزل مسکونی یک پیلوت دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش عمارت مسکونی

خانه مسکونی برای فروش

۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دوواحده و دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی