خرید و فروش زمین کشاورزی در زنجان

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۵۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین مسکونی

زمین مسکونی برای فروش

۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه اقساطی

آپارتمان برای فروش

۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان