خرید و فروش مجتمع مسکونی در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش ساختمان سه طبقه

مجتمع مسکونی برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک تجاری مسکونی استثنایی

مجتمع مسکونی برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی