خرید و فروش مغازه در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای فروش

۵۱ متر مربع

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۲۳ متر مربع

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی