خرید و فروش مغازه در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه با سند اداری

مغازه برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی