خرید و فروش مغازه در زنجان

فروش مغازه با سند اداری

مغازه برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان