خرید و فروش هتل در زنجان

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه تجاری مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش کارخانه قند صنعتی

انبار و کارخانه برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه همراه با یک باب مغازه

خانه مسکونی برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ملک تجاری مسکونی استثنایی

مجتمع مسکونی برای فروش

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان