خرید و فروش ملک در زنجان

فروش خانه ویلایی چهار خوابه و مغازه

ویلا برای فروش

۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان سه طبقه دو واحد مسکونی

خانه شهری برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فرش منزل مسکونی یک پیلوت دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش عمارت مسکونی

خانه شهری برای فروش

۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه لوکس با اتوماسیون هوشمند

آپارتمان برای فروش

۵۶۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان

فروش ساختمان مسکونی در سه طبقه

آپارتمان برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دوبلکس چهار خوابه

ویلا برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۶۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی سه خوابه

ویلا برای فروش

۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دو خوابه

ویلا برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دوواحده و دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش 50 مترملک تجاری موقعیت عالی

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان