خرید و فروش خانه شهری در زنجان

فروش ساختمان سه طبقه دو واحد مسکونی

خانه شهری برای فروش

۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فرش منزل مسکونی یک پیلوت دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش عمارت مسکونی

خانه شهری برای فروش

۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی دوواحده و دو خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان