رهن و اجاره خانه مسکونی در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی