رهن و اجاره دفتر کار در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

رهن و اجاره یک واحد تجاری

دفتر کار برای اجاره

۷۵۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره دفترکار با آسانسور

دفتر کار برای اجاره

۴۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی