رهن و اجاره مغازه در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

مغازه
برای اجاره

۲۷ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی