رهن و اجاره ویلا در زنجان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

آپارتمان
برای اجاره

۱۲۰ متر مربع

رهن کامل

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۶۱ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۳۰ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۹۷ متر مربع

۶۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۹۰ متر مربع

۱۸۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۷۰ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی