رهن و اجاره، خرید و فروش املاک در ایران

املاک میثم Realestatemeysam_531

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان آیت الله مقدسی
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۶۲متر
⚜امکانات:پارکینگ و انباری
💰💰قیمت:۱۰میلیون رهن،۵۰۰اجاره

❌❌توضیحات:تک خواب،نورعالی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_530

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:جمهوری
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۹۰
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۵۰میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:تمیز و مرتب.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_529

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان امام
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۶۰متر
⚜امکانات:پارکینگ،انباری
💰💰قیمت:۲۵میلیون رهن،۴۰۰اجاره

❌❌توضیحات:تک خواب،قابل تبدیل.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_528

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی بعثت
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۸۵متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۱۵میلیون رهن،۷۰۰اجاره

❌❌توضیحات:دوخواب،نورعالی

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_527

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی بعثت
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۶۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۴میلیون رهن،۵۰۰اجاره

❌❌توضیحات:تک خواب،تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_526

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی مطهری
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۱۲۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:۱۲۵میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:کلیدنخورده،تخفیف سرقرارداد

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_525

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:سر سه گل
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۸۵متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۱۰میلیون رهن،۸۰۰اجاره

❌❌توضیحات:دوخواب،نورعالی،تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_524

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:مشهد
⚜طبقه:طبقات مختلف
⚜متراژ:از۹۰تا۱۵۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:متری۳۹۰۰

❌❌توضیحات:موقعیتی عالی،کلیدنخورده،
۵۰میلیون وام که از ثمن کلی معامله کسر میگردد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_523

#فروش

⬅️🔴🏡🏡ویلایی🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی مطهری
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۲۵۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۱میلیارد تومان

❌❌توضیحات:شمالی،دارای۱۷۰مترزیربنا،شیک و زیبا.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_522

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان۱۵خرداد
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۸۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:متری۳۷۰۰

❌❌توضیحات:تک خواب،موقعیت عالی، تخفیف سرقرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_521

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:سه گل
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۱۵۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:متری۶میلیون

❌❌توضیحات:کلیدنخورده،خلوت و تک واحدی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_520

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان جمهوری
⚜طبقه:اول،دوم
⚜متراژ:۱۳۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:متری۶میلیون

❌❌توضیحات:کلیدنخورده،نورعالی،طراحی داخلی و نما و حیاط.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam