رهن و اجاره، خرید و فروش املاک در ایران

املاک میثم Realestatemeysam_620

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان آیت الله مقدسی
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۶۰متر
⚜امکانات:انباری
💰💰قیمت:متری۴۰۰۰

❌❌توضیحات:دوخواب،شومینه،خوش نقشه.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_619

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان شهید محلاتی
⚜طبقه:سوم
⚜متراژ:۶۳متر
⚜امکانات:پارکینگ
💰💰قیمت:۲۰میلیون رهن،۳۵۰اجاره

❌❌توضیحات:تک خواب،نورعالی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_618

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان آموزش و پرورش
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۶۷متر
⚜امکانات:پارکینگ،انباری
💰💰قیمت:۲۷۰میلیون تومان

❌❌توضیحات:تک خواب،نقاشی شده،نورعالی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_617

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان جمهوری
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۶۰متر
⚜امکانات:انباری
💰💰قیمت:۳۶میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:تک خواب،تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_616

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان شهید قندی
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۸۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:۶۵میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:نورعالی،شیک وتمیز.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_615

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:میدان خیبر
⚜طبقه:سوم
⚜متراژ:۷۷متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:۴۰میلیون رهن کامل.

❌❌توضیحات:تک خواب،نورعالی،قابل تبدیل.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_614

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان شهید محلاتی
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۴۸متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۲۰میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:موقعیت عالی،مبله شده.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_613

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان جمهوری
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۱۸۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۸۰میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:نور عالی،تخفیف ویژه سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_612

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی بعثت
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۶۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۵میلیون رهن،۴۰۰اجاره

❌❌توضیحات:تک خواب،نور عالی،امتیازات مجزا،خوش نقشه.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_611

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی آزادگان
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:؟متر
⚜امکانات:انباری
💰💰قیمت:۲۶۰میلیون تومان

❌❌توضیحات:دوخواب،بازسازی کامل به شکل کلید نخورده،نورعالی،خوش نقشه.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_610

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡ویلایی🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان امام
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۳۰۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۶میلیون رهن،۴۰۰اجاره

❌❌توضیحات:دارای۱۰۰متربنا،حیاطی باصفا.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_609

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡ویلایی🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:شهرک امام
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۲۵۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۲۵میلیون رهن،۱میلیون اجاره

❌❌توضیحات:دارای ۱۲۰متربنا،بازسازی کامل شده،قابل تبدیل تاحدودی،تخفیف ویژه سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam