رهن و اجاره، خرید و فروش املاک در ایران

املاک میثم Realestatemeysam_1096

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان امام
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۸۵متر
⚜امکانات:انباری،پارکینگ
💰💰قیمت:۸۰میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:نورعالی،تمیز وخوش نقشه

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1095

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان آموزش و پرورش
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۸۵متر
⚜امکانات:انباری
💰💰قیمت:۷۰میلیون رهن،۴۰۰اجاره

❌❌توضیحات:درحدکلیدنخورده.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1094

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان آموزش و پرورش
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۹۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۸۰میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:نورعالی،قابل تبدیل، تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1093

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان شهید محلاتی
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۱۱۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:۶۰میلیون رهن،۲۸۰۰اجاره

❌❌توضیحات:خوش نقشه،قابل تبدیل تاحدودی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1092

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:مسکن مهر
⚜طبقه:پنجم
⚜متراژ:۸۷متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:۱۰میلیون رهن،۱میلیون اجاره

❌❌توضیحات:نورعالی،تمیز و شیک،قابل تبدیل تاحدودی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1091

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:بلوارشهیدبهشتی غربی
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۸۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۵۵میلیون رهن،۴۰۰اجاره

❌❌توضیحات:نقاشی شده و تمیز،قابل تبدیل تاحدودی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1090

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:میدان حاج آقا مصطفی
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۶۵متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۳۰میلیون رهن،۵۰۰اجاره

❌❌توضیحات:قابل تبدیل.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

مشاورین املاک زیبا ( شورا ) realestatetehraneziba_2424

مشاورین املاک زیبا ( شورا ) realestatetehraneziba_2423

املاک میثم Realestatemeysam_1088

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی رسالت
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۱۳۰متر
⚜امکانات:پارکینگ،انباری
💰💰قیمت:۲۰میلیون رهن،۱۶۰۰اجاره

❌❌توضیحات:تمیز وخوش نقشه،تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1087

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی بعثت
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۷۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۵۰میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:دوخواب،نورعالی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1086

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی آزادگان
⚜طبقه:سوم
⚜متراژ:۷۵متر
⚜امکانات:انباری،آسانسور
💰💰قیمت:۶۵میلیون رهن کامل

❌❌توضیحات:قابل تبدیل تاحدودی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam