رهن و اجاره، خرید و فروش املاک در ایران

املاک میثم Realestatemeysam_1501

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:میدان چنار
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۸۵متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:متری۱۰

❌❌توضیحات:نورعالی،نقاشی شده.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1500

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:مسکن مهر
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۸۵متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:۵۰میلیون تومان رهن،۳۵۰اجاره

❌❌توضیحات:دارای پکیج و رادیاتور، تراس،حیاط خلوت،تمیز و شیک.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1499

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان انقلاب
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۱۰۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:۹۰۰میلیون تومان

❌❌توضیحات:نورعالی،تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1498

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:میدان استادیوم
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۷۳متر
⚜امکانات:انباری،پارکینگ
💰💰قیمت:۲۰میلیون تومان رهن،۱میلیون تومان اجاره

❌❌توضیحات:دوخواب،نقاشی شده.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1497

#فروش

⬅️🔴🏡🏡زمین🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:روستای اطراف
⚜طبقه:-
⚜متراژ:۱۰۰۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۷۰۰میلیون تومان

❌❌توضیحات:واقع در طرح هادی،دیوارکشی شده،سنددار،تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1496

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:شهرک امام
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۷۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۵۰میلیون تومان رهن کامل

❌❌توضیحات:تک خواب.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1495

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی آزادگان
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۷۹متر
⚜امکانات:انباری،پارکینگ
💰💰قیمت:متری۷۲۰۰

❌❌توضیحات:دوخواب،تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1494

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡مغازه🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان ۱۵خرداد
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۶۰متر
⚜امکانات:-
💰💰قیمت:۲۰میلیون تومان رهن،۱۷۰۰اجاره

❌❌توضیحات:امتیازات کامل،تخفیف سر قرارداد.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1493

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان شهید قندی
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۱۱۰متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:متری۱۱

❌❌توضیحات:پیش فروش تحویل برج ۸

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1492

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡واحدآپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان جمهوری
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۱۶۰متر
⚜امکانات:انباری
💰💰قیمت:۲۰میلیون رهن،۲میلیون اجاره

❌❌توضیحات:دارای حیاط،کف موکت.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1491

#فروش

⬅️🔴🏡🏡واحد آپارتمان🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:کوی آزادگان
⚜طبقه:دوم
⚜متراژ:۱۳۵متر
⚜امکانات:فول
💰💰قیمت:متری۱۱۵۰۰

❌❌توضیحات:پیش فروش تحویل برج ۷،تک واحدی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی۲تا مغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam

املاک میثم Realestatemeysam_1490

#رهن_اجاره

⬅️🔴🏡🏡ویلایی🏡🏡🔴➡️

⚜آدرس:خیابان امام
⚜طبقه:اول
⚜متراژ:۳۵۰متر
⚜امکانات:انباری،پارکینگ
💰💰قیمت:۱۶۰میلیون تومان رهن کامل

❌❌توضیحات:دارای حدود۲۰۰مترزیربنا،حیاطی زیبا،قابل تبدیل تا حدودی.

🔴آدرس دفتر:محلات،ابتدای خیابان شهید محلاتی ۲تامغازه بالاتر از بستنی فروشی لب بازار.
☎️۰۸۶۴۳۲۳۴۴۹۵
📲۰۹۱۲۰۷۸۹۸۴۷
📲۰۹۱۸۹۶۶۷۶۷۳
💢💢@Realestatemeysam