خ هزار جریب کوی خسروپور

اصفهان , اصفهان
قیمت : ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قدمت : ۱۵ - ۲۰ سال
۰
حمام
۰
خواب
۰
پارکینگ
۳۲
اندازه
۰
طبقه
-
آسانسور

مغازه ۳۲ متری

خیابان : هزارجریب
نوع ملک : مغازه
محله : خسروپور
وضعیت مبلمان :
فروش مغازه ۳۲ متری در هزارجریب کوی خسروپور بازارچه خسروپور

امکانات

استان اصفهان
شهر اصفهان
نوع ملک مغازه
تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
شروع اجاره
پایان اجاره
قدمت ۱۵ - ۲۰ سال
اندازه ۳۲ متر مربع
خواب ۰
حمام ۰
پارکینگ ۰
طبقه ۰
آسانسور -
وضعیت مبلمان
نوع آگهی‌دهنده صاحب ملک

شرایط

مهران
صاحب ملک
نام کامل : مهران
موبایل : Mobile

ارتباط با صاحب ملک

فروش ویژه
مازندران, بابلسر ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه
مازندران, قائم شهر ۲۶۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ۱ ۱
فروش ویژه
اصفهان, اصفهان ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ۱ ۲
فروش ویژه
یزد, یزد ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ۱ ۱
فروش ویژه
تهران, تهران ۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ۱ ۲