خرید و فروش خانه مسکونی در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش خانه ویلایی قابل سکونت در کنار اتوبان خیام

خانه مسکونی برای فروش

۳.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل کلنگی قابل سکونت

خانه مسکونی برای فروش

۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

منزل مسکونی دو طبقه حیاط دار

خانه مسکونی برای فروش

۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوطبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۳۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زیرزمین تجاری

خانه مسکونی برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه دو خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی تک خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه سه خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوطبقه چهار خوابه

خانه مسکونی برای فروش

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی سه خوابه با اتاق مستر

خانه مسکونی برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی سه خوابه سه طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دو خوابه دو طبقه

خانه مسکونی برای فروش

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی