خرید و فروش مجتمع مسکونی در اصفهان

فروش سه واحد در سه طبقه به صورت یکجا

مجتمع مسکونی برای فروش

۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی کلنگی قابل سکونت

مجتمع مسکونی برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان