خرید و فروش مسافرخانه در اصفهان

هنوز رکوردی برای این موضوع وارد نشده است

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش 3 واحد آپارتمان و یک باب مغازه

آپارتمان برای فروش

۱.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه دو طبقه تجاری

مغازه برای فروش

۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای فروش

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان