خرید و فروش ویلا در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

ویلا
برای فروش

۲۲۸ متر مربع

۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

ویلا
برای فروش

۳۲۳ متر مربع

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی