خرید و فروش خانه شهری در اصفهان

فروش منزل مسکونی دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی تک خوابه

خانه شهری برای فروش

۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دو طبقه سه خوابه

خانه شهری برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل مسکونی دوطبقه چهار خوابه

خانه شهری برای فروش

۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی سه خوابه با اتاق مستر

خانه شهری برای فروش

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی سه خوابه سه طبقه

خانه شهری برای فروش

۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش منزل ویلایی دو خوابه دو طبقه

خانه شهری برای فروش

۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش خانه ویلایی قابل سکونت در کنار اتوبان خیام

خانه شهری برای فروش

۳.۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان