رهن و اجاره خانه مسکونی در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

خانه مسکونی
برای اجاره

۱۵۵ متر مربع

۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خانه مسکونی
برای اجاره

۳۰۰ متر مربع

رهن کامل
پشتیبانی