رهن و اجاره دفتر کار در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

دفتر کار
برای اجاره

۵۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای اجاره

۶۰ متر مربع

۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی