رهن و اجاره زمین کشاورزی در اصفهان

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

زمین کشاورزی
برای اجاره

۵۰۰ متر مربع

۸۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی