رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

فروش مغازه

مغازه برای فروش

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه

آپارتمان برای فروش

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه

آپارتمان برای فروش

۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش زمین تجاری

زمین تجاری برای فروش

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

رهن و اجاره آپارتمان تک خوابه

آپارتمان برای اجاره

۴۵۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور لوکس

آپارتمان برای فروش

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان سه خوابه با آسانسور بسیار لوکس

آپارتمان برای فروش

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش آپارتمان دو خوابه با آسانسور

آپارتمان برای فروش

۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش دفتر کاربا آسانسور

دفتر کار برای فروش

۷۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش اپارتمان

آپارتمان برای فروش

۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش و یا معاوضه مغازه

مغازه برای فروش

۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

فروش تعویض

آپارتمان برای فروش

۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مجتمع اداری نوساز لوکس

دفتر کار برای فروش

۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی