رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۸۵ متر مربع

۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی