رهن و اجاره، خرید و فروش انواع ملک در تبریز

حداقل قیمت
حداکثر قیمت
حداقل متراژ
حداکثر متراژ

آپارتمان
برای فروش

۷۵ متر مربع

۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دفتر کار
برای فروش

۸۵ متر مربع

۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

باغ
برای فروش

۲۵۰۰ متر مربع

۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۱۷ متر مربع

۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۶۵ متر مربع

۷۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

مغازه
برای فروش

۱۰۰ متر مربع

۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۲ متر مربع

۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۲۷ متر مربع

۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۷۲ متر مربع

۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۲۵ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دیگر املاک
برای اجاره

۲۵۰۰ متر مربع

۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۱۳۰ متر مربع

۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین تجاری
برای فروش

۳۲ متر مربع

۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای اجاره

۱۱۰ متر مربع

۴۵۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۸۵ متر مربع

۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

آپارتمان
برای فروش

۲۰۰ متر مربع

۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

زمین مسکونی
برای فروش

۵۵ متر مربع

۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
پشتیبانی